دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟

که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شبجمعه 29 / 12 / 1390برچسب:, |

 

هر لحظه حرفی در ما زاده میشود

هر لحظه دردی سر بر میدارد

و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش میکند

این ها بر سینه میریزند و راه فراری نمییابند

مگر این قفس کوچک استخوانی گنجایشاش چه اندازه است؟؟؟جمعه 28 / 12 / 1390برچسب:, |

 

بغض

یعنی نرو!

بفهـــــــــــم لعــــــــــــــــنتی . . . !جمعه 27 / 12 / 1390برچسب:, |

 

ترک برداشت دلم !!!


آنقدر که تو گرم و سردش کردیجمعه 26 / 12 / 1390برچسب:, |

 

می بوسَمَت


و جرعه ی آخر را


سَر می کشم


بیا


همه ی کاسه کوزه ها را


سر ِ شراب ِ بیچاره


... بشکنیمجمعه 25 / 12 / 1390برچسب:, |

 

مـيخـواهـَم هايـَتـ هم قلابـي شدهـ  .... ...


آخــَر نفهميـــدم چـــه ميخـــواهـي


خودمـ را يـا بـدنـِ عـُريـانـم؟جمعه 24 / 12 / 1390برچسب:, |

 

آخر غربت یک زن:اینکه خودش قهر کنه،خودشم برگرده …. ...جمعه 23 / 12 / 1390برچسب:, |

 

در عجبند !!!


از سیب خوردنِ من !!!


که


از آن فقط " چوبش " باقیست !!!


مگر این همه چــــــوب که خوردیم !!!


از یک سیــــب شروع نشد ؟!!جمعه 22 / 12 / 1390برچسب:, |

 
فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند .... ...


آخ اگــــــــر بــاشـــــــی .... ...


بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد  .... ... !!!!جمعه 21 / 12 / 1390برچسب:, |

 

آرزویم با تو بودن است


اما نه به بهای پا گذاشتن روی آرزوی تو


آرزویم این است


که بخواهی و بمانی


نه اینکه بمانی به خواهشمجمعه 20 / 12 / 1390برچسب:, |
 
تو را بلندتر از فاصله ها گریستم

شک نکنی

جز تو کسی بهانۀ من بود
...
قرارمان باران

زیر طاق قوس و قزح

مرا زود می یابی

من از بام رنگین کمان

صدایت می زنم

و تو

آسمان را برایم

دست تکان می دهی

ابرکم ! زود بیا

دلم ...

بوی باران می دهد


جمعه 19 / 12 / 1390برچسب:, |

 

وقتـــی از همــه دنيـــــا ناراحتمــــــــــ

فقط با فكـــــــر كردن به تــــو آرومـــــ مــــی شمــــــــ

امـــــــا وقتــــــــی تــو ناراحتمـــــــ مـــی كنـــــی

همـــــــه ی دنيــا همـــ نمـــی تونـــه آروممــــــــــ كنــــهجمعه 18 / 12 / 1390برچسب:, |

 

وقتـــی از همــه دنيـــــا ناراحتمــــــــــ

فقط با فكـــــــر كردن به تــــو آرومـــــ مــــی شمــــــــ

امـــــــا وقتــــــــی تــو ناراحتمـــــــ مـــی كنـــــی

همـــــــه ی دنيــا همـــ نمـــی تونـــه آروممــــــــــ كنــــهجمعه 18 / 12 / 1390برچسب:, |


چه فرق میکند

حوای زمین باشم

یا حوای بهشت

وقتی هر دو تهمت خورده اند

سخت است . . .

باور کن

 

 جمعه 17 / 12 / 1390برچسب:, |

 

گفتند : « کلاغ »، شادمان گفتم : « پر«

گفتند : « کبوترانمان »، گفتم : « پر«

گفتند : « خودت »، به اوج اندیشیدم

در حسرت رنگ آسمان گفتم : « پر«

گفتند : « مگر پرنده ای ؟»، خندیدم

گفتند : « تو باختی » و من رنجیدم

در بازی کودکان فریبم دادند

احساس بزرگ پر زدن را چیدم

آنروز به خاک آشنایم کردند

از نغمه پرواز جدایم کردند

آن باور آسمانی از یادم رفت

در پهنه این زمین رهایم کردندیک شنبه 16 / 12 / 1390برچسب:, |

 

من ،

با کناری ات ,

کنار نمی آیم !

کنار می رومیک شنبه 15 / 12 / 1390برچسب:, |

 

 باز باران ، بی طراوت ، کو ترانه؟! سوگواری ست ،رنگ غصه ، خیسی غم ، می خورد بر بام خانه ، طعم ماتم . یاد می آرم که غصه ، قصه را می کرد کابوس ، بوسه  می زد بر دو چشمم گریه با لبهای خیسش. دویدم، می دویدم ، توی جنگل های پوچی ، زیر باران مدیحه ، رو به خورشید ترانه ،   رو به سوی شادکامی .  می دویدم ، می دویدم ، هر چه دیدم غم فزا بود ، غصه ها و گریه ها بود ،  بانگ شادی پس کجا بود؟  این که می بارد به دنیا ، نیست باران ، نیست باران ، گریه ی پروردگار است،  اشک می ریزد برایم. می پریدم از سر غم ، می دویدم مثل مجنون ، با دو پایی مانده بر ره  از کنار برکه ی خون.  باز باران ، بی کبوتر ، بوف شومی سایه گستر ، باز جادو ، باز وحشت ،  بی ترانه ، بی حقیقت ، کو ترانه؟! کو حقیقت؟!  هر چه دیدم زیر باران ، از عبث پر بود و از غم ، لیک فهمیدم که شادی

                               

 مرده او دیگر به دلها ، مرده در این سوگواری...
 یک شنبه 14 / 12 / 1390برچسب:, |


 

بغض نیمه‌کاره

 

 

تکرار دروغ‌هایت

 

 

گلویم را می‌فشارد

 

 

از ساده‌لوحی بی‌شرم خاطراتم بیزارم

 

 

آنگاه که از خودم می‌پرسم:

«هنوز دوستم دارد؟!...حتی به دروغ-»یک شنبه 13 / 12 / 1390برچسب:, |

شبها زير دوش آب ســرد..

بي صـدا رهـا ميکنم

بغـض زخمهايــم را...

و همه ميگوينـــــــــد:

خـوش به حالش چه آســــان فـرامـوش کـــرد!!!یک شنبه 12 / 12 / 1390برچسب:, |

به هم می ریزم الفبای اسم تو را

دوباره می شناسمت خطای دید است یا وفای دل؟!

تب کرده افکارم چشم هایم هذیان می گویند

من به تو مبتلا شده ام !

از دلم تا عشق فاصله تنها یک توستپنج شنبه 11 / 12 / 1390برچسب:, |

در آغوشت که جا ميگيرم

عميق تر گناه ميکنم

من اين جهنم را که هواي بهشتي دارد

با هزاران بهشت خدا که بي تو

هواي جهنم دارد

عوض نمي کنم.....!پنج شنبه 10 / 12 / 1390برچسب:, |

انگشت اَت را از رويِ ماشه بردار ،

نگاهَت ؛

خلاصَم كرد!پنج شنبه 9 / 12 / 1390برچسب:, |

امشب گرانترین غم توبردل من است

امشب مرا

تمام مرا

چند می خری ؟پنج شنبه 8 / 12 / 1390برچسب:, |

 

اینجا دلتنگی است... سهم باران ها

سوز چشم باران چتر های باز است.

گرچه می بارد هنوز...

دل ما گریان است !!!پنج شنبه 7 / 12 / 1390برچسب:, |

 

دلم گرفته است ...نه اینکه کسی کاری کرده باشد نه ...

من آنقدر آدم گریز شده ام که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد

دلم گرفته است که آنچه هستم را دوست دارم و آنچه هستند را میپذیرم
... ... ...
و آنچه هستم را نمی فهمند و دنیا هم به رویش نمی آورد این تناقض را

پُرَم از رفت و آمد انسان هایی که گمشده ای دارند و آدم به آدم نشانی اش را میگیرند

اما سهم ِ من نیستندشنبه 6 / 12 / 1390برچسب:, |

 

چشمام گریه اش میگیرد،

دلم بهانه ات،

خودم از روی تنهایی
...
پاچه،

و در این هاگیر و واگیر,

صاحب
خانه یقه ام را میگیرد!!
.
.
.

عجیب هست که در این اوضاعِ بگیر بگیر

تو هیــــــچ سراغی از من نمیگیری...!!!

 شنبه 5 / 12 / 1390برچسب:, |

 

وقتی نیستی

انگار

چیزی از روزگارم در آمده
...
.....

تو از جنس دماری؟؟

 شنبه 4 / 12 / 1390برچسب:, |

درون من زنی زندگی میکند
به غایت بینهایت لجباز !!
آستین به فراموشی تو که بالا میزنم
با همان سماجت کودکانه اش
مو به مو سمفونی صدایت را در گوشم اجرا میکند...!!!شنبه 3 / 12 / 1390برچسب:, |

خیس از تبسم ِ حضور ِ تو اَم ...

یک باران زده ی

دل گمشده !شنبه 2 / 12 / 1390برچسب:, |

بیـا از قلمرو ات دفــاع کن؛


دارند

...
فتــح ام می کنند


غمـــها...شنبه 1 / 12 / 1390برچسب:, |