دلم دیگرخسته شده ازاین مشق تکراری هرشب

دلم دیگرازاین عشق دلگیراست

بایدرهاشود ان سوی غروبی دلگیر مثل غروبه جمعه ای پاییزی

باخنده فریادبزندلعنت به این دنیا ودیگرخاموش شوددو شنبه 15 / 12 / 1391برچسب:, |

 

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست

ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست

در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید
هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست

بعد ِ تو آیینه های شعر سنگم میزنند
دل به هر آیینه،هر آیینه ایی بستم شکست

عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست

وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چه شد
پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست …دو شنبه 14 / 12 / 1391برچسب:, |

 

بی گناهی کم گناهی نیست دردیوان عشق

یوسف ازدامان پاک خود به زندان میروددو شنبه 13 / 12 / 1391برچسب:, |

 

بي تو مهتاب شبي را همگان ميدانند

همگان شعر دوچشمان تو را ميخوانند

تو که از کوچه ي غمگين دلم ميگذري

تو که از راز دلم باخبري

تو چرا رسم وفايت گم شد؟!

برق چشمان سياهت گم شد؟!

با تو ام اي مه مهتاب شبان...

با تو اي زلف پريشان جهان

بي تو صد خاطره ام گريان است

بی تو اشکم شاعر باران است

بي تو ديگر نفسم بند آمد

قافيه يک دل خوش

سيري چند آمد؟!

بي تو جوي دل من خشکيده است

بي تو هر شاخه بـُـني

ريشه از باغ دلم برچيده است

بي تو مهتاب نهان است ز ابر

ابر غم باريده است

با تو گفتم با شرم

با تو گفتم از دل

با تو از قصه ي عشقم گفتم

و تو در اوج سکوت

با نگاهي پر ترديد و خمود

گفتي از عشق حذر کن...

نفسم بند آمد

قافيه يک دل خوش

سيري چند آمد؟!

بي مهتاب شبي را

باز هم ميخوانمدو شنبه 12 / 12 / 1391برچسب:, |

سخت است ...

فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کس را

فراموش می‌کردمدو شنبه 11 / 12 / 1391برچسب:, |

 

می بیـــــنی؟!

دیگـــــر حتی رو در رو ، احمقـــــم می خوانند...

آنها هم می دانند نمی مانی و خواستنت حماقتی بیش نیست!

یک چیز بگویم؟....

راستش این روزها عجیـــــب دلم حماقت می خواهد

 دو شنبه 10 / 12 / 1391برچسب:, |

 

پرنده ای که رفت بگذار برود

هوای سرد بهـــانه است !

هــوای دیگری در ســر دارد ...دو شنبه 9 / 12 / 1391برچسب:, |

 

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد...

و جاذبه زمین ، سیب را ...

فرقی نمیکند...

سقوط ، سرنوشت دل دادن

به هر جاذبه ای غیر از خـــــداست...دو شنبه 8 / 12 / 1391برچسب:, |

 

او که تورا پس زده بود در اصل چوب حراج به رابطه اش زده بود..

گران خریدمت به قیمت غرورم به قیمت احساسم..

اینبار من در حراج زمستانی حراجت کردم..ارزان ..

با یک اتیکت بزرگ:" جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود"دو شنبه 7 / 12 / 1391برچسب:, |

 

این روزها در دلم به آنهایی که میگویند ناراحت نباش جوجه را آخر پاییز

میشمارند ، میخندم..

کدام جوجه؟ کدام پاییز؟ دیگر نه پاییزی مانده نه جوجه ای..!!

همش تمام شد..اول همان پاییز جوجه را کسه دیگه ای شمرد..

حالا من ماندم و تنهایی و یک زمستان بلنـــــــــــــد..دو شنبه 6 / 12 / 1391برچسب:, |

 

مردانگــــی ات را با شکستن دل دختـــری که دیوانه ی توست ثابت نکن

مردانگــــی ات را با غــــــرور بی اندازه ات به دختــــری که عاشق توست ثابت نکن

مردانگـــــی ات را زمانـــــی میتــــــوانی نشان دهی که دختــری با تمام تنــــــهایی اش به تو تکیـــه کرده

و با تکیـــــه به غــــــــــرور تو...

به قـــــــــــــدرت تو...

در این دنیای پر از نامـــــــردی قدم بر می دارددو شنبه 5 / 12 / 1391برچسب:, |

 

من بردم چون کسی را از دست دادم که مرا دوست نداشت..

تـــــو باختی چون کسی را از دست دادی که با تمام وجودش تــــو را

دوســــت داشت.... ...دو شنبه 4 / 12 / 1391برچسب:, |

 

مــــرا از بـنــد آویــــزان کـنـیــد !

ســــر و تـــه ….!

شــایـد فـکــــرش از ســرم بـیـفـتـــددو شنبه 3 / 12 / 1391برچسب:, |

 

می روم به کجــــــا؟

نمــــــی دانم ....

حس بدیست بی مقـــــــصدی!

کـــــــاش نه باران بنــــد می آمد...

نه خیابان به انتـــــــها می رسید...دو شنبه 2 / 12 / 1391برچسب:, |

 

سالها رفتند.....
روی نیمکت بی تو....مینشینم تنها
قصه باران را .....خاطرت داری تو؟!
خیس باران بی چتر....می دویدیم باهم.....کوچه ها را تا ته
خنده هامان را هم....... می شنیدند دلها
حیف......!
یادت رفت ،نه؟!
روزگارم خندید!
خنده ها هم رفتند....
کوچه ها خالی شد......
اما.....
باز باران بارید.....
زیر باران سرد است....
چتر باید برداشت.....
من دگر
"طاقت باران را ندارم بی تو.........!دو شنبه 1 / 12 / 1391برچسب:, |