وقتی عریان شد


فهمیدم بهشت تمام اوست


آرامش و آسایش از آغوشش میچکید


چشمانش شهوتی نجیب بر نگاهم می ریخت


در هر تپش قلبش؛ سینه هایش آماده ی از هم دریدن بود


نفسش گرم و داغ بر سینه ام می خورد
... .
.
من مست از عریانی او


لبریز از آرامش


آغوشم را حجابی کردم


او را در بر گرفته و تمام بهشتش را از آن خود کردم
!!!شنبه 31 / 3 / 1391برچسب:, |

 

مساحت خلوتم را


پر کن


فرقی نمیکند


عمودی یا افقی


همینکه ضلعی


از چهاردیواری ام


باشی


کافیست .... ... !!!

 شنبه 30 / 3 / 1391برچسب:, |

 

دنباله ی ســکــوتم را بگیر و بیـــامی بینی که در تـمامکوچه پس کوچه های خلــوت سکوتمنام زیبای تـــونقش بسته و طنین انداز شده .... ... !!!شنبه 29 / 3 / 1391برچسب:, |

 

اینجا کسی هست کهبه این روزگارآیین ترسیم بیاموزد !!!‌؟؟
لعنتی خیلی"بد رسم" شده !!!شنبه 28 / 3 / 1391برچسب:, |

 

با بالشتی که با مرگ پرنده ها پر شده نمیتوان خواب پرواز دید،

عزیزغرورت را با چه پُر کرده ای ؟؟؟!!

 

 

 شنبه 27 / 3 / 1391برچسب:, |

 

و غم هایی که چشم ها را خیـــس نمــی کننــد ؛

به استــخوان می رســــــــــــند !!!

 شنبه 26 / 3 / 1391برچسب:, |

 

صدایم را سنگسار کنیدباکره نیستند زمزمه هایم، حرف هایم، امید ها و عبث هایم !!!جنین یک جنون از "تو" در من جوانه زدهبه بوی تو آغشته است، آغوشِ نفس هایم .... ... !!!شنبه 25 / 3 / 1391برچسب:, |

 

و من زن شدم، تحملی پایدار ...


یک دنیا ...


از سیبی ...


گفت که من چیدم ...


ولی هیچکس نگفت ...


نشان عشق ...


سیب سرخی شد ...


که من به آدم دادم !!!شنبه 24 / 3 / 1391برچسب:, |

 

آنقدر پنجه زدم بر دیوار غزل که درد می کند همه ی ابیاتم !!!

با احتیاط بخوانید!!!

شکستنی ست عاشقانه هایم .... ... !!!شنبه 23 / 3 / 1391برچسب:, |

تشنه ات که می شومسر می کشم دلتنگی ات را ...بغض بالا می آورم .... ... !!!

 شنبه 22 / 3 / 1391برچسب:, |

 

به عـــریانی تنم مــــومـــن شو .... ...منی که کافرم به تمام این سنت های مسموم .... ... !!!

 پنج شنبه 21 / 3 / 1391برچسب:, |

 

دستهايت را زير تنهاييم ستون كن كه من از آوارگي بي تو بودن

ميترسم .... ... !!!پنج شنبه 20 / 3 / 1391برچسب:, |

 

سر می اندازم کلاف " خیال بافی " ام رامی بافممی بافم... به " کوری چشم گره ها " ," نقش " تو را خواهم بافت !!!پنج شنبه 19 / 3 / 1391برچسب:, |

 

دستــ هــایمــ .... ...


این روزهـآ بوی حافـِظ می دهند ... ... !!!


تـفأل که می زنَمــ ... کَنعـــآنم ... بدجـور یوسُفَش را مےخواهد !!!پنج شنبه 18 / 3 / 1391برچسب:, |

 

من گرفتار سکوتی هستم که گوش هایم را کر کرده است .... ... !!!پنج شنبه 17 / 3 / 1391برچسب:, |

 

دلتـنگـــــم ...


هــــــمـــین
!!!


و ایــــــن نیــــــاز به هــــیچ زبـــان شاعــــرانه ای


نــــدارد ...پنج شنبه 16 / 3 / 1391برچسب:, |

 

تنهــآ که میـشومـ ...در آغوشتـ خودمـ رآ گـُمـ میکنـَمـ ...انگشتآنـَمـ رآ میـآنــِ انگشتآنـَـتـ جآمیکنـَمـ....طعمـِ خیــالـ میدهد آغوشتـ !!!پنج شنبه 15 / 3 / 1391برچسب:, |

 

مـــــرور می کنـم


خاطـــراتمـــان را


امـّــــا مگـــر


کـپـــی برابـر اصـــل میشـــود !!!پنج شنبه 14 / 3 / 1391برچسب:, |

 

باران بیاید یا نیاید


توباشی یا نباشی


خاطرت باشد یا نباشد


دیگر تنهاییم را با تو هرگز قسمت نمی کنم


و از ته دل به تو می گویم ؛


نا رفیق !


من خیس از یاد توام !پنج شنبه 13 / 3 / 1391برچسب:, |

 

مجنون


همیشه مرد نیست ...


گاهی


مجنون


دخترکی تنهاست


که زمانی لیلی کسی بود !!!پنج شنبه 12 / 3 / 1391برچسب:, |

 

نوشته های دلم را برای تو میخوانم


گوش کن میشنوی که به اندازه ی حجم دنیا دوستت دارمپنج شنبه 11 / 3 / 1391برچسب:, |

 

لعنتی


در عطرت


... که


می پیچم !!!


دیوانگی


در


من

دست و پا می زند !!
!

 پنج شنبه 10 / 3 / 1391برچسب:, |

چه ارزوی شیرینی


ای کاش

قلب سنگت
...
در

چاه چشمانم

سقوط کند

تا

هزار عاقل

هم

نتوانند بیرونش بکشند ..!!!پنج شنبه 9 / 3 / 1391برچسب:, |

 

باور


می کنی


... یا

نه


تو..!


شاهزاده ی


خواب های


عاشقانه یمنی .... ... !!!

 

 

 پنج شنبه 8 / 3 / 1391برچسب:, |

 

اگردر اغوشم بگیریبه... تمامگناهان عالماعترافمی کنم !!!پنج شنبه 7 / 3 / 1391برچسب:, |

جاییسراغ داری ...برای... ...

ارامگرفتنمثلآغوش خودتسراغ داری ... ؟؟؟پنج شنبه 6 / 3 / 1391برچسب:, |

 

دوست داشتنت بوي بــــــاران مي دهد

همــان قدر بي مقدمــه

همـــان قدر بي دغدغـه .... ...پنج شنبه 5 / 3 / 1391برچسب:, |

 

شایع است که بالاتر از سیاهی رنگی نیست ...


ولی هست...


من دیدم رنگی را که حتی رنگ سیاه هم روسفید شد ...


رنـگ روزگــــــاری که در آن زندگی می کنیم ...پنج شنبه 4 / 3 / 1391برچسب:, |

 

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینند


ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که


تو را فرو بریزند   ...  !!!


تا تو را انکار کنند  ...  !!!


تا از رویـــت رد شـــوند .... ...پنج شنبه 3 / 3 / 1391برچسب:, |

 

چه خنده دار است كه ناز میكشیم،


آه میكشیم،انتظار میكشیم،فریاد میكشیم


و درد را میكشیم ولی بعداز این همه سال

نقاش خوبی نشدیم كه بتوانیم دست بكشیم ... !!!پنج شنبه 2 / 3 / 1391برچسب:, |

 

بـــرایِ تــــــــو میمیـــرم  ...تـــــــــو وانمـــود کن کـه تب کرده ای ...همین کـافیستــــ ...!پنج شنبه 1 / 3 / 1391برچسب:, |