می دانی دل تنگی عین آتش زیر خاکستر است

 

گاهی فکر میکنی تمام شده

 

اما یک دفعه

 

همه ات را آتش می زند

 شنبه 29 / 7 / 1390برچسب:, |

 

آن قاصدک

که برایت فوت کردم 

جایی بین ما

سرش به هوا شد

وانگار به تو نرسید

تمام زندگی ام را نذر می کنم

به نیت سر به راهی قاصدک که

بیاید نام مرا توی گوش تو زمزمه کند......

 شنبه 28 / 7 / 1390برچسب:, |

 

رفته ای و من هنوز

 

به موریانه ای فکر می کنم که

 

آهسته و ارام گوشه های خیالم را می جوند

 

تا بی خیال نشده ام ......برگرد.......

 شنبه 27 / 7 / 1390برچسب:, |

 

هرگز به دستش ساعت نمی بست

روزی از او پرسیدم :پس چگونه است که همیشه بر وعده می ایی ؟

گفت : ساعت را از خورشید می پرسم .

پرسیدم : روزهای بارانی چطور ؟

گفت : روزهای بارانی همهی ساعت ها ساعت عشق است ..

راست می گفت ..یادم امد که روزهای بارانی او همیشه خیس بود.......

 شنبه 26 / 7 / 1390برچسب:, |

جهان

 
 

بی شک جهان را به عشق کسی افریده اند

چون

 من

که

آفریده ام از عشق

جهانی برای

توشنبه 25 / 7 / 1390برچسب:, |

 

از تو که حرف می زنم

همه فعل هایم ماضی اند

حتی ماضی بعید

ماضی خیلی خیلی بعید

کمی نزدیک تر بنشین

دلم برای یک حال ساده

تنگ شده است

 شنبه 24 / 7 / 1390برچسب:, |

 

در هر غروب

در امتداد شب

من هستم و تمامی تنهایی

با خویشتن نشستن

در خویشتن شکستن

این راز سر به مهر

تا کی درون سینه نهفتن

گفتن :  بی هیچ باک و دلهره گفتن

یاری کن مرا به گفتن این راز

باز یاری کن

ای روی تو به تیره شبان افتاب روز

می خواهمت هنوز

 شنبه 23 / 7 / 1390برچسب:, |

 

در هجوم لحظه های پوچ جدایی

 

سکوت.......

 

 

تنها یادگار با تو بودن استچهار شنبه 22 / 7 / 1390برچسب:, |

 

این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزشت نیست

 

 

آنقدر بی ارزشی که خیلی ها اندازه توهستند.چهار شنبه 21 / 7 / 1390برچسب:, |

 

این تو نیستی

که مرا از یاد برده ای

این منم

که به یادم اجازه نمیدهم

حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند...

صحبت از فراموشی نیست....

صحبت از لیاقت است .... !چهار شنبه 20 / 7 / 1390برچسب:, |

 


در آغوش خودم هستم ...

من خودم را در آغوش گرفته ام ! نه چندان با لطافت ...

نه چندان با محبت ...

اما وفادار ... وفادار ...!چهار شنبه 19 / 7 / 1390برچسب:, |

 

 

اقرار باید کرد حزن انگیزم امشب

 

من از تمام فصلها...پاییزم امشب

 

با ذربین باید نگاهم کرد.زیرا

 

چیزی شبیه ذره ای ناچیزم امشب

 

بگذار تا روشن بگویم مثل دریا

 

آشفته حالم.از جنون لبریزم امشب

 

با دوست و دشمن ندارم هیچ کاری

 

از سایه ی خود نیز می پرهیزم امشب

 

حس میکنم مانند تندیسی ترک پوش

 

با یک تلنگربر زمین می ریزم امشب

 

تا صبح فردا را ببینم از دل خاک

 

باید شبیه دانه ها برخیزم امشب...

 چهار شنبه 18 / 7 / 1390برچسب:, |

شقایق گفت با خنده ؛ نه تب دارم ، نه بیمارم
اگر سرخم چنان آتش ، حدیث دیگری دارم
گلی بودم به صحرایی ، نه با این رنگ و زیبایی
نبودم آن زمان هرگز ، نشان عشق و شیدایی

یکی از روزهایی ، که زمین تب دار و سوزان بود
و صحرا در عطش می سوخت ، تمام غنچه ها تشنه
و من بی تاب و خشکیده ، تنم در آتشی می سوخت
ز ره آمد یکی خسته ، به پایش خار بنشسته

و عشق از چهره اش پیدای پیدا بود
ز آنچه زیر لب می گفت : شنیدم ، سخت شیدا بود
نمی دانم چه بیماری به جان دلبرش
افتاده بود ، اما طبیبان گفته بودندش

اگر یک شاخه گل آرد ، ازآن نوعی که من بودم
بگیرند ریشه اش را ، بسوزانند
شود مرهم برای دلبرش ، آندم شفا یابد
چنانچه با خودش می گفت ، بسی کوه و بیابان را

بسی صحرای سوزان را ، به دنبال گلش بوده
و یک دم هم نیاسوده ، که افتاد چشم او ناگه به روی من
بدون لحظه ای تردید ، شتابان شد به سوی من

به آسانی مرا با ریشه از خاکم جدا کرد و
به ره افتاد و او می رفت ، و من در دست او بودم
و او هرلحظه سر را رو به بالاها
شکر می کرد ، پس از چندی

هوا چون کوره آتش ، زمین می سوخت
و دیگر داشت در دستش تمام ریشه ام می سوخت
به لب هایی که تاول داشت گفت : چه باید کرد؟

در این صحرا که آبی نیست
به جانم ، هیچ تابی نیست
اگر گل ریشه اش سوزد که وای بر من
برای دلبرم ، هرگز دوایی نیست

واز این گل که جایی نیست ، خودش هم تشنه بود اما
نمی فهمید حالش را ، چنان می رفت و
من در دست او بودم ، و حالا من تمام هست او بودم

دلم می سوخت ، اما راه پایان کو ؟
نه حتی آب ، نسیمی در بیابان کو ؟

و دیگر داشت در دستش تمام جان من می سوخت
که ناگه روی زانوهای خود خم شد ، دگر از صبر او کم شد
دلش لبریز ماتم شد ، کمی اندیشه کرد ، آنگه

مرا در گوشه ای از آن بیابان کاشت
نشست و سینه را با سنگ خارایی
زهم بشکافت ، زهم بشکافت

اما ! آه صدای قلب او گویی جهان را زیرو رو می کرد
زمین و آسمان را پشت و رو می کرد
و هر چیزی که هرجا بود ، با غم رو به رو می کرد

نمی دانم چه می گویم ؟ به جای آب ، خونش را
به من می داد و بر لب های او فریاد
بمان ای گل ، که تو تاج سرم هستی
دوای دلبرم هستی ، بمان ای گل

و من ماندم نشان عشق و شیدایی
و با این رنگ و زیبایی
و نام من شقایق شد
گل همیشه عبا دوست عشق زیباست ، با یار بیقراری

از دوست درد ماند و از یار یادگاری !اشق شدیک شنبه 17 / 7 / 1390برچسب:, |

به چه می خندی عزیز !؟
به چه چیز !؟

به شكست دل من !؟
یا به پیروزی خویش !؟

به چه می خندی عزیز !؟
به نگاهم كه مستانه تو را باور كرد !؟

یا به افسونگریه چشمانت
كه مرا سوخت و خاكستر كرد...!؟

به چه می خندی عزیز !؟
به دل ساده ی من می خندی !؟

كه دگر تا به ابد نیز به فكر خود نیست !؟
یا به جفایت كه مرا زیر غرورت له كرد !؟

به چه می خندی عزیز !؟
به هم آغوشی من با غم ها

یا به ........
خنده دار است.....بخند !!!پنج شنبه 16 / 7 / 1390برچسب:, |

 

 

در تار عنكبوتی گیر كردم كه عنكبوتش سیر است

 

نه میتوانم پرواز كنم و نه بمیرم

 

 

 پنج شنبه 15 / 7 / 1390برچسب:, |

صبر كن عشق زمین گیر شود بعد برو
یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو
تو اگر كوچ كنی بغض خدا می شكند
صبر كن گریه به زنجیر شود بعد بروپنج شنبه 14 / 7 / 1390برچسب:, |

خورشیدم و شهاب قبولم نمی کند.
سیمرغم و عقاب قبولم نمی کند.
عریان ترم ز شیشه و مطلوب سنگسار.
این شهر، بی نقاب قبولم نمی کند
ای روح بی قرار چه با طالعت گذشت.
عکسی شدم که قاب قبولم نمی کن.د
این چندمین شب است که بیدار مانده ام.
آنگونه ام که خواب قبولم نمی کند.
بیتاب از تو گفتنم آوخ که قرنهاست.
آن لحظه های ناب قبولم نمی کند.
گفتم که با خیال دلی خوش کنم ولی.
با این عطش سراب قبولم نمی کند.
بی سایه تر ز خویش حضوری ندیده ام.
حق دارد آفتاب قبولم نمی کندپنج شنبه 13 / 7 / 1390برچسب:, |

من.......

 
 

 

من آن بوی خوشم که با نفسها عجین میشه

 

مگه میشه نفس نکشی و بریپنج شنبه 12 / 7 / 1390برچسب:, |

من به این ثانیه ها دلشادم، به همین تنهایی ،

به همین بودن بی دغدغه ی رویایی،

به همین لحظه که گم می شوم و تو مرا می یابی،

به همین لاف زدن های قشنگ که (( پر از نور امید است دلم ،

آی غم ها کجایید که من می خندم.))

تا تو دلشاد شوی....

ورنه یک ثانیه بی دغدغه ماندن سهل است

و محال است که یک لحظه ز یادم بروی .کاش می دانستم ...

که چرا روز و شبم با تو گره خورده ولی ...

باز هم باک ندارم که "که دلت مال من است" و

همین از سر من هست زیاد!

کاش یادت نرود که کسی هست در آن سوی زمین،

جنسش از سنگ ولی، تا فراموش شود می میرد....پنج شنبه 11 / 7 / 1390برچسب:, |

بــیـچــاره دلـــم!


آن قـــدر ســاده اســت

 

كـــه اگـــر

 

صــدای شــرشـــر بــاران بـشــنـــود

 

خــیــس مـــی شــود!!!چهار شنبه 10 / 7 / 1390برچسب:, |

 

من چیستم ؟

افسانه ای خموش در آغوش صد فریب

گرد فریب خورده ای از عشوه نسیم

خشمی که خفته در پس هر درد خنده ای

رازی نهفته در دل شب های جنگلی

من چیستم ؟

فریادهای خشم به زنجیر بسته ای

بهت نگاه خاطره آمیز یک جنون

زهری چکیده از بن دندان صد امید

دشنام پست قحبه ی بدکار روزگار

من چیستم ؟

برجا ز کاروان سبک بار آرزو

خاکستری به راه

گم کرده مرغ دربه دری راه آشیان

اندر شب سیاه

من چیستم ؟

یک لکه ای ز ننگ به دامان زندگی

وز ننگ زندگانی آلوده دامنی

یک ضجه ی شکسته به حلقوم بی کسی

راز نگفته ای و سرود نخوانده ای

من چیستم ؟

لبخند پر ملامت پاییزی غروب

در جستجوی شب

یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات

گمنام و بی نشان

در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ

 چهار شنبه 9 / 7 / 1390برچسب:, |

 

شبی با بید می رقصم، شبی با باد می جنگم
که چون شب‌بو به وقت صبح، من بسیار دلتنگم

مرا چون آینه هر کس به کیش خود پندارد
و الّا من چو می با مست و هشیار یکرنگم

شبی در گوشه ی محراب قدری ربّنا خواندم
همان یک بار تار موی یار افتاد در چنگم

اگر دنیا مرا چندی برقصاند ملالی نیست
که من گریانده‌ام یک عمر دنیا را به آهنگم

به خاطر بسپریدم دشمنان! چون “نام من عشق است”
فراموشم کنید ای دوستان! من مایۀ ننگم

“مرا چشمان دل سنگی به خاک تیره بنشانید”
همین یک جمله را با سرمه بنویسید بر سنگم

 چهار شنبه 8 / 7 / 1390برچسب:, |

 

درفرودست اکنون، کفتری می میرد در همان آبادی،

 کوزه از آب تهی است آب را گل کردند…

آن سپیدار بلند، که فلان رود روان، از کنارش میرفت،

 زرد و قامت کج و پژمرده شده،

دگر آن درویش هم، دلش از اینهمه ناپاکی این آب روان، بخروش آمده،

اما … خاموش است،

تا مبادا که همان خشکه نان هم ز کفش بستانند،

در مصاف گل و لای، رود زیبا خجل است، گویی…

زشتی دو برابر کند این آب کنون،

آب را گل کردند…

حرمت عشق شکستند، ناله از من بربودند،

مستی از من بگرفتند، آب را گل کردند…

 چه گل آلود این آب، و چه ناپاک این رود،

 تو به ما گفتی: مردم بالادست، چه صفایی دارند،

 غنچه ای گر شکفد، اهل دهباخبرند،  

و تو امروز کجایی سهراب؟!!

تا ببینی، که همان مردم بالادست،

ز صفا عاری و از عشق تهی میباشند،

 چشمه هشان بی آب… گاوهاشان بی شیر…

 دهشان بی رونق، ساکت و خاموش است،

 دگر از غنچه شکفتن خبری نیست،

 مردم بالادست، همه در ماتم و اندوه نشستند اما…

کدخدا در خانه با زنش میخندد، آب را گل کردند…

تو نبودی سهراب، آب را گل کردند…

تو کجایی سهراب؟

آب را گل کردند

چشم ها را بستند و چه با دل کردند…

وای سهراب کجایی آخر؟……

زخم ها بر دل عاشق کردند

خون به چشمان شقایق کردند..

تو کجایی سهراب؟

که همین نزدیکی عشق را دار زدند,

همه جا سایه ی دیوار زدند…

وای سهراب دلم را کشتند…..

اي سهراب کجايي که ببيني حالا

دل خوش مثقالي است

دل خوش ناياب است

تو سوالت اين بود

دل خوش سيري چند

من سوالم اين است

معدن اين دل خوش

 تو بگو اي سهراب

در کدامين کوه است

در کدامين صحرا در کدامين جنگل

 یک شنبه 7 / 7 / 1390برچسب:, |

روزها بهاین  لحظه ای رسیده امکه با تمام وجود ملتمسانه از اشکهایم می خواهم

 

که یادت را از ذهن من بشوید...

 

یادت را بشوید تا دیگر به خاطر تو با خود جدال نکنم ...


من تمام فریاد ها را بر سر خود می کشم


چرا می دانستم که در این وادی ،


عشق وصداقت مدتهاست پركشيده اند....


اما با این همه تمام بدبینی ها و نفرتها را به تاریک خانه دل سپردم


و در گذرگاهت سرودی دیگر گونه اغاز کردم و تو...چه بی رحمانه اولین تپش های عاشقانه قلب مرا در هم کوبیدی ...


بااين همه...هرگزفراموشت نميكنم....پنج شنبه 6 / 7 / 1390برچسب:, |

ميان کوچه مي‌پيچد صداي پاي دلتنگي

به جانم مي‌زند آتش غم شب‌هاي دلتنگي

چنان وامانده‌ام در خود که از من مي‌گريزد غم

منم تصوير تنهايي منم معناي دلتنگي

چه مي‌پرسي زحال من؟ که من تفسير اندوهم

سرم ماواي سوداها دلم صحراي دلتنگي

درآن ساعت كه چشمانت به خوابي خوش فرو رفت

ميان کوچه‌هاي شب شدم همپاي دلتنگي

شبي تا صبح با يادت نهاني اشک باريدم

صفايي کرده‌ام در آن شب زيباي دلتنگي


 پنج شنبه 5 / 7 / 1390برچسب:, |

 

غریب است و بیمار و تنها ، دلم
کجایی که جا مانده اینجا ، دلم
ز جور تو نشکسته و بشکند
از این عشق فولادی اما دلم
من امشب صدا می زنم ناله را
مبادا غریبی کند با دلم
به حدی خبر دارم از درد هجر
که می سوزد از داغ فردا دلم
شب ممتد و رنج دنباله دار
پریشان منم ، نا شکیبا دلم
چه گویم من از سردی مهر او
که می لرزد از غم ، سرا پا دلم
افق دور و مه دور و او دورتر
به داد دلم رس ، خدایا دلم
شدم بینوا تا در این بی کسی
به حال دلم سوخت یکجا دلم

 پنج شنبه 4 / 7 / 1390برچسب:, |

شادم که در خیال تو می سوزم

 

شادم که در خیال تو می گریم

 

شادم که بعد وصل تو باز اینسان

 

در عشق بی زوال تو می گریم

پنداشتی که چون ز تو بگسستم

 

دیگر مرا خیال تو در سر نیست

 

اما چه گویمت که جز این آتش

بر جان من شراره ی دیگر نیست

شبها چو در کناره ی نخلستان

کارون ز رنج خود به خروش آید

فریادهای حسرت من گویی

از موجهای خسته به گوش آید

شب لحظه ای به ساحل او بنشین

تا رنج آشکار مرا بینی

شب لحظه ای به سایه ی خود بنگر

تا روح بیقرار مرا بینی


من با لبان سرد نسیم صبح

سر میکنم ترانه برای تو

من آن ستاره ام که درخشانم

هر شب در آسمان سرای تو


غم نیست گر کشیده حصاری سخت

بین من و تو پیکر صحراها

من آن کبوترم که به تنهایی

پر می کشم به پهنه ی دریاها

شادم که همچو شاخه ی خشکی باز

در شعله های قهر تو می سوزم

گویی هنوز آن تن تب دارم

کز آفتاب شهر تو می سوزد

در دل چگونه یاد تو می میرد

یاد تو یاد عشق نخستین است

یاد تو آن خزان دل انگیزیست

کو را هزار جلوه ی رنگین است

بگذار زاهدان سیه دامن

رسوای کوی و انجمنم خوانند

نام مرا به ننگ بیالایند

اینان که آفریده ی شیطانند

اما من آن شکوفه ی اندوهم

کز شاخه های یاد تو می رویم

 

شبها ترا بگوشه ی تنهایی

در یاد آشنای تو می جویم

 پنج شنبه 3 / 7 / 1390برچسب:, |

نمی دانم چه می خواهم خدا یا

 

به دنبال چه می گردم شب و روز

 

 

چه می جوید نگاه خسته من

 

 

چرا افسرده است این قلب پر سوز

 

 

ز جمع آشنایان میگریزم

 

 

به کنجی می خزم

 

 

آرام و خاموش

 

 

نگاهم غوطه ور در تیرگیها

 

به بیمار دل خود می دهم گوش

 

گریزانم از این مردم که با من

 

به ظاهر همدم ویکرنگ هستند

 

ولی در باطن از فرط حقارت

 

بدامانم دو صد پیرایه بستند

 

از این مردم که تا شعرم شنیدند

 

برویم چون گلی خوشبو شکفتند

 

ولی آن دم که در

 

خلوت نشستند

 

مرا دیوانه ای بد نام گفتند

 

دل من ای دل دیوانه من

 

که می سوزی از این بیگانگی ها

 

مکن دیگر ز دست غیر فریاد 

 

خدا را بس کن این دیوانگی ها


 پنج شنبه 2 / 7 / 1390برچسب:, |

 

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود ، صدا در گلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمی کند
تنها بهانه ی دل ما در گلو شکست
سربسته ماند بغض گره خورده در دلم
آن گریه های عقده گشا در گلو شکست
ای داد، کس به داغ دل باغ دل نداد
ای وای ، های های عزا در گلو شکست
آن روزهای خوب که دیدیم ، خواب بود
خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست
" بادا " مباد گشت و " مبادا " به باد رفت
" آیا " ز یاد رفت و " چرا " در گلو شکست
فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند
نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
بغضم امان نداد و خدا .... در گلو شکست

 پنج شنبه 1 / 7 / 1390برچسب:, |